SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWST. WLKP.
W BRZOZIE Z ODDZIAŁAMI
GIMNAZJALNYMI
                        /Budynek B/

Strona główna
Aktualności
Placówka
Historia szkoły
Pracownicy
Uczniowie
Egzamin gimnazjalny
Rada Rodziców
Galeria zdjęć
Dziennik elektroniczny
Dokumenty szkoły
Archiwum
Kontakt

Informacje ogólne o egzaminie gimnazjalnym

Formuła egzaminu
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego. W każdej części wyróżnia się dwa zakresy albo dwa poziomy. A mianowicie:

w części pierwszej:
- egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- egzamin z zakresu języka polskiego;

w części drugiej:
- egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
- egzamin z zakresu matematyki;

w części trzeciej:
- egzamin na poziomie podstawowym
- egzamin na poziomie rozszerzonym.

Wymagania egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej dla odpowiednich przedmiotów w trzecim etapie edukacyjnym. Mogą też odnosić się do treści nauczania-wymagań szczegółowych z zakresu danego przedmiotu ujętych w podstawie programowej dla tego przedmiotu w drugim etapie edukacyjnym. Zatem wymagania egzaminacyjne są tożsame ze szczegółowymi wymaganiami ściœle określonymi w podstawie programowej. Odwołują się one zarówno do wiadomości, jak i umiejętności.
Zestawy egzaminacyjne z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym zawierają tylko zadania zamknięte, natomiast zestawy egzaminacyjne z zakresu języka polskiego, z zakresu matematyki oraz z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym-zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte.

Przebieg egzaminu

część humanistyczna:
-z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie-trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-do 80 minut)
-z zakresu języka polskiego-trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-do 135 minut)

część matematyczno-przyrodnicza:
-z zakresu przedmiotów przyrodniczych-trwa 60 minut (dla uczniów zespecjalnymi potrzebami edukacyjnymi-do 80 minut)
-z zakresu matematyki-trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-do 135 minut)

z zakresu języka obcego nowożytnego:
-na poziomie podstawowym-trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-do 80 minut)
-na poziomie rozszerzonym-trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-do 90 minut)


Komunikaty i informacje o egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r.w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat o harmonogramie i terminie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

źródło: www.oke.gda.pl
Dodał Administrator, 19 września 2018

Gratulacje dla uczniów klas trzecich

Uczniowie Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Cieszymy się razem z nimi i życzymy dalszych sukcesów w szkołach ponadgimnazjalnych >>> czytaj więcej


Dodał Administrator, 18 czerwca 2016

Strona głównaAktualnościPlacówkaHistoria szkołyPracownicyUczniowieRada RodzicówDziennik elektronicznyDokumenty szkołyKontakt

© 2012 by Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie All Rights Reserved.
Layout © by GRX.pl - Szablony WWW