SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWST. WLKP.
W BRZOZIE Z ODDZIAŁAMI
GIMNAZJALNYMI
                        /Budynek B/

Strona główna
Aktualności
Placówka
Historia szkoły
Patron szkoły
Patron Auli
Pracownicy
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Egzamin gimnazjalny
Rekrutacja
Współpraca międzynarodowa
Galeria zdjęć
Dziennik elektroniczny
Dokumenty szkoły
Archiwum
Kontakt

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów naszej szkoły. Powoływana jest do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora czy rady pedagogicznej. Może też gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Delegaci do Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 • p. Nowak Marcin
 • p. Bukowski Grzegorz
 • p. Skóra Hanna
 • p. Piekut Edyta
 • p. Montewska Justyna
 • p. Œlesicki Maciej
 • p. Nowakowska Danuta
 • p. Masłowska Katarzyna
 • p. Martenka Joanna
 • p. Kosowska Ewa
 • p. Iwański Michał
 • p. Retecka Agnieszka
 • p. Kijak Anna
 • p. Waligóra Karolina
 • p. Wierzchosławska Ewa
 • p. Malak- Siemaszko Maja
 • p. KaŸmierczak Krzysztof
 • p. Dawidowicz Emilia
 • p. Ratajska Beata
 • p. Bąkowska Ewa
 • p. Przybylska Kinga
 • p. Mętel Magdalena
 • p. Wójcik Barbara
 • p. Ginter Tatiana
 • p. Boińska Dorota
 • p. Szewczykowska MarzenaDodał Administrator, 27 września 2017Strona głównaAktualnościPlacówkaHistoria szkołyPracownicyUczniowieRada RodzicówDziennik elektronicznyDokumenty szkołyKontakt

© 2012 by Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie All Rights Reserved.
Layout © by GRX.pl - Szablony WWW