SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWST. WLKP.
W BRZOZIE Z ODDZIAŁAMI
GIMNAZJALNYMI
                        /Budynek B/

Strona główna
Aktualności
Placówka
Historia szkoły
Patron szkoły
Patron Auli
Pracownicy
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Egzamin gimnazjalny
Rekrutacja
Współpraca międzynarodowa
Galeria zdjęć
Dziennik elektroniczny
Dokumenty szkoły
Archiwum
Kontakt

Baza lokalowa

Uczniowie pobierają naukę w nowoczesnym budynku, który został oddany do użytku w 2004 roku. Szkoła dysponuje 10 salami lekcyjnymi, świetlicą, biblioteką szkolną, aulą, pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz boiskiem szkolnym. Ponadto każdy uczeń posiada własną szafkę. Z każdym rokiem przybywa nowoczesnych pomocy naukowych. Obecnie w każdej sali lekcyjnej znajduje się stanowisko komputerowe, projektor oraz dostęp do sieci Wi-Fi lub łącza stałego. Zobacz galerię zdjęć

Dodał Administrator, 7 sierpnia 2012

Oferta edukacyjna

Uczniów żądnych wiedzy, gotowych do podejmowania nowch wyzwań oraz chcących uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu nauczanych treści zapraszamy do udziału w:

  • kołach zainteresowań
  • zespołach dydaktyczno-wyrównawczych
  • konsultacjach
  • zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego
  • zajęciach rekreacyjno-sportowych-SKS
Uczniom posiadającym opinie o specyficznych potrzebach edukacyjnych lub orzeczenia o kształceniu specjalnym szkoła zapewnia możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu:
  • rewalidacji
  • pracy z uczniem z dysleksją rozwojową
  • terapeutyczno-edukacyjnego

Dodał Administrator, 26 sierpnia 2015

Uroczystości szkolne

Relacje z uroczystości i ważniejszych wydarzeń szkolnych znajdziesz w dziale aktualności oraz w archiwum

Dodał Administrator, 30 sierpnia 2016Strona głównaAktualnościPlacówkaHistoria szkołyPracownicyUczniowieRada RodzicówDziennik elektronicznyDokumenty szkołyKontakt

© 2012 by Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie All Rights Reserved.
Layout © by GRX.pl - Szablony WWW