SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWST. WLKP.
W BRZOZIE Z ODDZIAŁAMI
GIMNAZJALNYMI
                        /Budynek B/

Strona główna
Aktualności
Placówka
Historia szkoły
Patron szkoły
Patron Auli
Pracownicy
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Egzamin gimnazjalny
Rekrutacja
Współpraca międzynarodowa
Galeria zdjęć
Dziennik elektroniczny
Dokumenty szkoły
Archiwum
Kontakt

System Kontroli Frekwencji i Postępów w NauceInformacje ogólne

Od września 2010 roku w naszej szkole został wprowadzony System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce, zwany dalej dziennikiem elektronicznym.

Jest to najnowocześniejsze narzędzie profilaktyczne wspomagające realizację funkcji wychowawczej szkoły. System ten zapewni Państwu bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także umożliwi stały kontakt z nauczycielami. Dzięki możliwości wygodnego kontaktu ze szkołą (dostęp do konta dziecka przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego z możliwością przeglądania stron internetowych) system umożliwia Państwu bieżącą kontrolę zachowania i wyników w nauce dziecka i pozwala na skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym.

Korzyści płynące z korzystania z systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce:

  1. możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem wagarowania,

  2. stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny, wagi oceny w liczeniu średniej oraz nauczyciela, który tę ocenę wystawił,

  3. szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.

Aby uzyskać dostęp do danych swojego dziecka, należy skontaktować się z Dyrektorem/Sekretariatem szkoły i poprosić o LOGIN i HASŁO do swojego indywidualnego konta.LogowanieDodał Administrator, 12 września 2015Strona głównaAktualnościPlacówkaHistoria szkołyPracownicyUczniowieRada RodzicówDziennik elektronicznyDokumenty szkołyKontakt

© 2012 by Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie All Rights Reserved.
Layout © by GRX.pl - Szablony WWW