SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWST. WLKP.
W BRZOZIE Z ODDZIAŁAMI
GIMNAZJALNYMI
                        /Budynek B/

Strona główna
Aktualności
Placówka
Historia szkoły
Patron szkoły
Patron Auli
Pracownicy
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Egzamin gimnazjalny
Rekrutacja
Współpraca międzynarodowa
Galeria zdjęć
Dziennik elektroniczny
Dokumenty szkoły
Archiwum
Kontakt

Dokumenty szkoły

Statut Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie >>>czytaj

Regulamin dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka >>>pobierz

Regulamin wycieczki/imprezy szkolnej >>>pobierz

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce szkolnej/imprezie/zawodach sportowych>>>pobierz

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce szkolnej/imprezie/zawodach sportowych w przypadku, gdy początek i koniec jest w miejscu innym niż szkoła>>>pobierz

Umowa przewozu osób >>>pobierz

Deklaracja wyboru religii lub etyki pobierz

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie >>>pobierz

Procedury

Procedury reagowania wobec wybranych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego >>>pobierz

Pozostałe procedury obowiązujące w szkole >>>zobaczDodał Administrator, 24 października 2017

Ubezpieczenie

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów zamieszczone są stronie głównej Szkoły Podstawowej: http://www.spbrzoza.pl/ubezpieczenie-uczniowDodał Administrator, 24 października 2017

Strona głównaAktualnościPlacówkaHistoria szkołyPracownicyUczniowieRada RodzicówDziennik elektronicznyDokumenty szkołyKontakt

© 2012 by Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie All Rights Reserved.
Layout © by GRX.pl - Szablony WWW